Зворотній зв‘язок
- 0
Біохімічні дослідження
Головна / Біохімічні дослідження
Категорії аналізів
Код
Назва
Термiн виконання
Цiна
Код: А297
Ліпідограма – повний профіль: холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, індекс атерогенності, в-ліпопротеїди,
Термiн виконання: 1
380 грн
Код: А52
Амілаза крові (панкреатична фракція)
Термiн виконання: 1
80 грн
Код: А154
Біохімія крові скринінг: АСТ, АЛТ, Білірубін і його фракції, ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, холестерин, в-ліпопротеїди, СРБ
Термiн виконання: 0
880 грн
Код: А299
НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№2 : сечовина, креатинін, Сечова кислота, загальний білок, калій, натрій, ЗАС.
Термiн виконання: 0
435 грн
Код: А298
НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№1 : сечовина, креатинін, сечова кислота.
Термiн виконання: 0
170 грн
Код: А2010
Фібро тест (біохімічний аналіз крові, заснований на визначенні біомаркерів фіброзу в крові пацієнта)
Термiн виконання: 3
2250 грн
Код: А302
Повне обстеження печінки: білірубін (фракції), АЛТ, АСТ, ГГТ, альбумін, загальний білок, лужна фосфатаза, альфа-амілаза, білкові фракції, ЛДГ
Термiн виконання: 1
650 грн
Код: А301
Печінкові проби: білірубін (фракції),АСТ, АЛТ, ГГТ, загалний білок, лужна фосфатаза
Термiн виконання: 0
380 грн
Код: А415
Транспорт солей (фосфор, кальцій, сечова кислота, сечовина у добової сечі та крові)
Термiн виконання: 0
230 грн
Код: А95
Ревматоїдний фактор (РФ) кількіс.
Термiн виконання: 0
145 грн
Код: А93
Антістрептолізин-О (АСЛО) кількіс.
Термiн виконання: 0
145 грн
Код: А71
Біохімія крові повний профіль: АСТ, АЛТ, Білірубін і його фракції, ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, інедкс атерогенності, в-ліпопротеїди Калій, Натрій, Залізо, Хлор, кальцій, амілаза, СРБ, РФ, АСЛО
Термiн виконання: 0
1770 грн
Код: А296
Ліпідограма скринінг: Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності.
Термiн виконання: 0
250 грн
Код: А306
Ревмопроби повне обстеження: АСЛО кількіс., С-реактивний білок кількіс., ревматоїдний фактор кількіс., сечова кислота
Термiн виконання: 0
380 грн
Код: А60
Сечовина в сечі (добова сеча)
Термiн виконання: 0
70 грн
Код: А58
Ліпаза
Термiн виконання: 0
95 грн
Код: А40
Альбумін
Термiн виконання: 0
70 грн
Код: А61
Креатинін
Термiн виконання: 0
70 грн
Код: А413
Креатинін у сечі (добова сеча + показник об’єму за добу та вага пацієнта)
Термiн виконання: 0
70 грн
Код: А461
Цинк
Термiн виконання: 2
185 грн
Код: А414
Мідь
Термiн виконання: 0
190 грн
Код: А79
НТЖ ( насичення трансферіном заліза)
Термiн виконання: 0
105 грн
Код: А78
ОЖС ( кров)
Термiн виконання: 0
105 грн
Код: А766
ЛПдНЩ (Ліпопротеїди дуже низької щільності)
Термiн виконання: 0
70 грн
Код: А76
Індекс атерогенності (загальний холестерин+ЛПВЩ)
Термiн виконання: 0
95 грн
Код: А64
Сечова кислота в сечі (добова сеча)
Термiн виконання: 0
70 грн
Код: А62
Кліренс креатиніна (проба Реберга)
Термiн виконання: 0
115 грн
Код: Б33
Глюкоза
Термiн виконання: 1
95 грн
Код: Б47
Тригліцериди
Термiн виконання: 1
75 грн
Код: Б46
Біохімічне дослідження на ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
Термiн виконання: 1
75 грн
Код: Б84
Гліколізований гемоглобін
Термiн виконання: 1-5
180 грн
Код: Б83
Аналіз крові на лактат
Термiн виконання: 1
100 грн
Код: Б82
С-реактивний білок ( СРБ) (кількісно)
Термiн виконання: 1
90 грн
Код: Б54
Біохімічне дослідження на сіроглікоїди
Термiн виконання: 1
70 грн
Код: Б50
Дослідження крові на залізо
Термiн виконання: 1
70 грн
Код: Б49
Біохімічне дослідження на β-ліпопротеїди
Термiн виконання: 1
70 грн
Код: Б45
Біохімічне дослідження на ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
Термiн виконання: 1
75 грн
Код: Б44
Біохімічне дослідження на холестирин загальний
Термiн виконання: 1
60 грн
Код: Б43
Біохімічний аналіз на сечову кислоту
Термiн виконання: 1
65 грн
Код: Б42
Біохімічний аналіз крові на креатинін
Термiн виконання: 1
65 грн
Код: Б41
Біохімічний аналіз на сечовину
Термiн виконання: 1
65 грн
Код: Б40
Біохімічний аналіз крові на лужну фосфотазу (ЛФ)
Термiн виконання: 1
65 грн
Код: Б39
Біохімічне дослідження на білкові фракції
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: Б38
Біохімічне дослідження на гама-глутамілтрансфераза у сиворотці крові (ГГТ)
Термiн виконання: 1
70 грн
Код: Б37
Біохімічне дослідження на тимолову пробу
Термiн виконання: 1
70 грн
Код: Б35
Глюкоза з харчовим навантаженням (через 2 години)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: Б36
Глюкозотолерантний тест (75-100гр розчину глюкози)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: Б34
α-амілаза ( загальна фракція)
Термiн виконання: 1
75 грн
Код: Б32
Лактатдегідрогеназа(ЛДГ)
Термiн виконання: 1
60 грн
Код: Б31
Біохімічне дослідження на загальний білок
Термiн виконання: 1
60 грн
Код: Б30
Біохімічне дослідження на аланінамінотрансфераза(АЛТ)
Термiн виконання: 1
75 грн
Код: Б29
Біохімічне дослідження на аспартатамінотрансфераза(АСТ)
Термiн виконання: 1
70 грн
Код: Б28
Біохімічне дослідження на білірубін фракційно (загальний+прямий+непрямий)
Термiн виконання: 1
80 грн