(097) 320-79-80
  • м.Одеса, Івана та Юрія Лип 16 ( колишня – Гайдара 16 )

    (097) 320-79-80
  • м.Одеса, пр-кт Гагаріна 10 (097) 320-73-41
  • м. Одеса, Ільфа і Петрова 14 (097) 320 83 45
Біохімічні дослідження
Головна / Біохімічні дослідження
Категорії аналізів
Код
Назва
Термiн виконання
Цiна
Код: А602
Панкреатична еластаза
Термiн виконання: 4
700 грн
Код: А577
Розрахунок NASHФіброТеста та біохімія (Фібромакс). Неінвазивний метод оцінки ступеня фіброзу, стеатозу та запальних змін печінки, що використовується при обстеженні пацієнтів із хронічним гепатитом В та С, алкогольним та неалкогольним ураженням печінки. (холестерин, люкоза, білірубін загальний, ГГТ, тригліцериди, гаптоглобін, АЛТ, аполіпопротеїн А-1, a-2-макроглобулин, АСТ).
Термiн виконання: 3
4100 грн
Код: А575
Біохімія для NASHФіброТеста (вдосконалений Фібромакс): (холестерин, глюкоза, білірубін загальний, ГГТ, тригліцериди, гаптоглобін, АЛТ, аполіпопротеїн А-1, a-2-макроглобулин, АСТ)
Термiн виконання: 1
900 грн
Код: А576
Аполіпопротеїн А-1
Термiн виконання: 1
160 грн
Код: А574
Гаптоглобін
Термiн виконання: 1
160 грн
Код: А573
Альфа-2 Макроглобулін
Термiн виконання: 1
250 грн
Код: А52
Амілаза крові (панкреатична фракція)
Термiн виконання: 1
120 грн
Код: А297
Ліпідограма – повний профіль: холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, індекс атерогенності, в-ліпопротеїди,
Термiн виконання: 1
600 грн
Код: А154
Біохімія крові скринінг: АСТ, АЛТ, Білірубін і його фракції, ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, холестерин, в-ліпопротеїди, СРБ
Термiн виконання:
1300 грн
Код: А299
НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№2 : сечовина, креатинін, Сечова кислота, загальний білок, калій, натрій, ЗАС.
Термiн виконання: 1
740 грн
Код: А298
НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№1 : сечовина, креатинін, сечова кислота
Термiн виконання: 1
310 грн
Код: А2010
Фібро тест (біохімічний аналіз крові, заснований на визначенні біомаркерів фіброзу в крові пацієнта)
Термiн виконання: 3
2700 грн
Код: А302
Повне обстеження печінки: білірубін (фракції), АЛТ, АСТ, ГГТ, альбумін, загальний білок, лужна фосфатаза, альфа-амілаза, білкові фракції, ЛДГ
Термiн виконання: 1
850 грн
Код: А703
Печінкові проби 2 : білірубін,АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, тимолова проба, загалний білок, альфа-амілаза)
Термiн виконання: з пн по пт, 1
560 грн
Код: А301
Печінкові проби: білірубін (фракції),АСТ, АЛТ, ГГТ, загалний білок, лужна фосфатаза
Термiн виконання: 1
600 грн
Код: А415
Транспорт солей (фосфор, кальцій, сечова кислота, сечовина у крові та добовій сечі + показник об’єму сечі за добу).
Термiн виконання:
470 грн
Код: А95
Ревматоїдний фактор (РФ) кількіс.
Термiн виконання:
150 грн
Код: А93
Антістрептолізин-О (АСЛО) кількіс.
Термiн виконання:
150 грн
Код: А71
Біохімія крові повний профіль:АСТ, АЛТ, Білірубін і його фракції, ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності, в-ліпопротеїди Калій, Натрій, Залізо, Хлор, кальцій, амілаза, СРБ, РФ, АСЛО
Термiн виконання: 1
2600 грн
Код: А296
Ліпідограма скринінг: Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності.
Термiн виконання:
400 грн
Код: А306
Ревмопроби повне обстеження: АСЛО кількіс., С-реактивний білок кількіс., ревматоїдний фактор кількіс., сечова кислота
Термiн виконання:
510 грн
Код: А60
Сечовина в сечі (добова сеча + показник об’єму за добу)
Термiн виконання:
110 грн
Код: А58
Ліпаза
Термiн виконання:
130 грн
Код: А40
Альбумін
Термiн виконання:
100 грн
Код: А413
Креатинін у сечі (добова сеча + показник об’єму за добу та вага пацієнта)
Термiн виконання:
115 грн
Код: А461
Цинк
Термiн виконання: 2
250 грн
Код: А414
Мідь
Термiн виконання:
240 грн
Код: А79
НТЖ ( насичення трансферіном заліза)
Термiн виконання: 1
230 грн
Код: А78
ЛЗЗЗ (латентна залізозв’язуюча здатність)
Термiн виконання: 1
230 грн
Код: А766
ЛПдНЩ (Ліпопротеїди дуже низької щільності)
Термiн виконання:
110 грн
Код: А76
Індекс атерогенності (загальний холестерин+ЛПВЩ)
Термiн виконання:
190 грн
Код: А64
Сечова кислота в сечі (добова сеча + показник об’єму за добу)
Термiн виконання:
110 грн
Код: А62
Кліренс креатиніна (проба Реберга)
Термiн виконання:
150 грн
Код: А43
Глюкоза
Термiн виконання: 1
120 грн
Код: А75
Тригліцериди
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А74
ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності )
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А44
Глікований гемоглобін (HbA1с)
Термiн виконання: 1
230 грн
Код: А91
С-реактивний білок ( СРБ) (кількісно)
Термiн виконання: 1
140 грн
Код: А77
Залізо (сироватка крові)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А348
B-ліпопротеїди
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А73
ЛПВЩ (Ліпопротеїди високої щільності)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А72
Холестерин загальний
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А63
Сечова кислота в крові
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А61
Креатинін
Термiн виконання: 1
115 грн
Код: А59
Сечовина
Термiн виконання: 1
120 грн
Код: А56
Лужна фосфатаза (АLP)(ЛФ)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А41
Білкові фракції
Термiн виконання: 1
180 грн
Код: А50
Гамма-глутамілтранспептідаза (ГГТ)
Термiн виконання: 1
100 грн
Код: А37
Тимолова проба
Термiн виконання: з пн по пт, 1
115 грн
Код: А45
Глюкоза з харчовим навантаженням (через 2 години після їжі)
Термiн виконання: 1
230 грн
Код: А51
Амілаза крові (загальна фракція)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А55
Лактатдегідрогеназа(ЛДГ)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А42
Загальний білок
Термiн виконання: 1
100 грн
Код: А54
Аланінамінотрансфераза(АЛТ)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А53
Аспартатамінотрансфераза(АСТ)
Термiн виконання: 1
110 грн
Код: А49
Білірубін (загальний + прямий+ непрямий)
Термiн виконання: 1
200 грн
Зворотній зв‘язок